Mục lục
 1. Tính năng nổi bật của FreeDNS.VN là gì?
 2. Email forwarding là gì? FreeDNS.VN có hỗ trợ không?
 3. Làm thế nào để sử dụng được FreeDNS.VN?
 4. FreeDNS.VN có tính phí hay không?
 5. Đổi nameserver như thế nào?
 6. Hostname là gì?
 7. Tôi đã thêm hostname vào trong cấu hình tại freedns.vn, tôi làm gì tiếp?
 8. Tôi đã thêm hostname vào nhưng nó chưa hoạt động được.
 9. Hệ thống Dynamic DNS là gì?
 10. IP tĩnh là gì?
 11. IP động là gì?
 12. Tôi có phải login vào website và cập nhật lại IP khi máy tôi bị đổi IP không?
 13. Tôi có thể dùng bao nhiêu hostname?
 14. Phần mềm cài đặt của MB DynDNS có virus hay gì đó không?
 15. "Biến máy tính dùng ADSL thành máy chủ" như thể nào?
 16. Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, tôi có thể liên hệ tại đâu?